เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนสีรุ้ง

กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนสีรุ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงความสนใจสู่ประเด็นการรังแกและความรุนแรงที่ประสบโดยนักเรียนที่เป็น เลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี

การรณรงค์ประกอบไปด้วยกิจกรรมวาดรุ้งด้วยชอล์กซึ่งรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศจะถูกวาดบริเวณประตูโรงเรียนหรือที่อื่นๆ ซึ่งนักเรียนนัดพบกัน โดยการวางแผน จัดเตรียม และการดำเนินการ ล้วนมีส่วนร่วมจากนักเรียน โรงเรียน และชุมชน กิจกรรมวาดรุ้งจะติดตามด้วยการพูดคุยในห้องเรียนโดยอิงแบบเรียนเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ การยอมรับ และสิทธิในการได้รับการศึกษา

มาร่วมกับเราเพื่อ

ลุกขึ้น พูดออกไป อย่าเป็นพวกชอบรังแก!

วาดรุ้งด้วยชอล์ก

กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนสีรุ้งเนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศในปีนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ผู้จัดหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้วาดรุ้งด้วยชอล์กที่โรงเรียนของคุณ เพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนทั้งจากคุณ เพื่อนของคุณ และโรงเรียน ต่อเพื่อนนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยและโรงเรียนทั่วโลก

คุณก็สามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • ร่วมมือกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของคุณ

  ก่อนที่จะวาดรุ้งด้วยชอล์กในสถาบันของคุณ คุณควรได้รับอนุญาตจากทางสถาบันเสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตคุณอาจได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นชอล์กที่จะใช้ในการวาดหรือการให้อนุญาตเวลากับคุณและเพื่อนๆ ในการวาดรูปรุ้งในโรงเรียน
 • รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ

  การร่วมแรงร่วมใจจะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น และยิ่งคุณมีคนช่วยวาดรูปชอล์กมากเท่าไหร่ รุ้งของคุณก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีความสวยงามมากขึ้นเท่านั้น โดยควรวาดรุ้งของคุณในช่วงเย็นเพื่อให้เพื่อนๆ ของคุณได้พบกับความประหลาดใจในเช้าวันถัดไป
 • วาดรุ้งให้สนุก!

  เปิดเพลง เตรียมขนมและเครื่องดื่มให้คุณทำงานอย่างมีความสุข ควรมีแผนงานแต่พร้อมที่จะยอมรับไอเดียดีๆ จากเพื่อนของคุณด้วย แล้วลงมือวาดตามจินตนาการให้สนุกไปเลย
 • จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยน

  สายรุ้งในโรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงภาพที่สวยงาม แต่ละโรงเรียนควรมีกิจกรรมติดตามด้วยการจัดเสวนาเกี่ยวกับการรังแกและสิทธิต่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งโอกาสในการใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ของนักเรียนทุกคน ไม่ว่านักเรียนคนนั้นจะเป็น LGBT หรือไม่ก็ตาม
 • ถ่ายรูปและวิดีโอเยอะๆแบ่งกันดูกับเพื่อนของคุณและพวกเรา

  เราเชื่อว่าคุณจะไม่ลืมถ่ายรูปรุ้งในโรงเรียนของคุณ ขอให้คุณแบ่งปันรูปถ่ายรุ้งของคุณกับเพื่อนๆ และจะขอบคุณอย่างยิ่งหากคุณจะช่วยโพสต์รูปรุ้งของคุณลงในเฟซบุคเพจของเรา หรือ อินสตาแกรม #schoolrainbow และ #IDAHOT และเราก็จะแบ่งปันรุ้งของคุณกับคนอื่นๆ ต่อไป

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ตลอดช่วงสัปดาห์เริ่มต้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เราจะร่วมกันวาดรุ้งด้วยชอล์กในโรงเรียนต่อไปนี้ ตามด้วยการโพสต์รูปและวิดีโอ:

ในวันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ จะมีการรวมตัวกันของนักเรียนที่หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพเพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับประเด็นการรังแก ซึ่งกิจกรรมที่หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ รวมทั้งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จะเชื่อมโยงกับภาพรวมของกิจกรรมวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศทั้งหมดที่วางแผนให้เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ

ภาคีความร่วมมือ

กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนสีรุ้งได้ริเริ่มขึ้นโดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO และ สำนักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาติ UNAIDS สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ Youth Voices Count Youth LEAD และ APCOM โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์

แผนการสอนเกี่ยวกับ IDAHOT

เพื่อช่วยให้ IDAHOT เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในโรงเรียน องค์การ UNESCO สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ได้พัฒนาแผนการสอนสำหรับครูและผู้ดำเนินกระบวนการขึ้น โดยดัดแปลงมาจากเอกสารสำหรับวัน IDAHOT ในปี 2554 (ในชื่อ “การต่อสู้กับการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ ใน และ ด้วย การศึกษา” แผนการสอนนี้ได้รับการปรับปรุงบนพื้นฐานของงานวิจัยในประเด็นดังกล่าวในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการยอมรับ การป้องกันการรังแกอันเกิดจากการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันในโรงเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน แผนการสอนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในช่วงวัยต่างๆ ทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย