เราคือครอบครัวสายรุ้ง #RainbowFamily กระทรวงยุติธรรม องค์การสหประชาชาติ สถานทูต ภาคประชาสังคม และอีกหลายองค์กรร่วมฉลองงาน IDAHOT 2017 ในกรุงเทพฯ

กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยได้แก่เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ และผู้มีสภาวะเพศกำกวม (LGBTI) กำลังเผชิญกับความท้าทายนับแต่แต่การถูกล้อเลียนในโรงเรียนในช่วงวัยเด็กไปจนถึงการถูกแบ่งแยกในทางเศรษฐกิจและอุปสรรคในการรับบริการสุขภาพเมื่อเติบโตขึ้น ครอบครัวที่ให้การสนับสนุนแก่สมาชิกครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศจึงนับเป็นเสาหลักสำคัญสำหรับพวกเขาในการเผชิญหน้าและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้

กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ธนาคารโลก ยูเนสโก และสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานและหุ้นส่วนการพัฒนาอีกว่า 30 องค์กรร่วมกันจัดงานฉลองเรื่องสำคัญนี้ด้วยการจัดกิจกรรมตลอดหนึ่งวันเนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนสองเพศ (IDAHOT) ในวันที่ 17 พฤษภาคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  ชื่องานปีนี้คือ “เราคือครอบครัวสายรุ้ง #RainbowFamily” งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนสำหรับคนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ

งานนี้มีกิจกรรมน่าสนใจมากมายอาทิ การแสดงดนตรี นิทรรศการภาพถ่าย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดใจนทนากับครอบครัวบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งจากผู้มีชื่อเสียงทางสังคม และเอกอัครราชทูต การยื่นเรื่องขอสิทธิการแต่งงานกับเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมายของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไปจนถึงกิจกรรมพิเศษจุดเทียนฉลอง

วัน เวลา

กิจกรรม IDAHOT จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017 ท่านสามารถรายละเอียดของกิจกรรมและวิทยากรได้ที่นี่  กำหนดการคร่าวๆ มีดังนี้

เวทีเรียนรู้ IDAHOT (13.30-16.15 น. ชั้นล่าง หอศิลป์)

13.30-14.00 น. กล่าวเปิดงานโดย ดร.มาลี พฤกษ์พงศาวลี ประธานคณะกรรมการกำกับกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ คุณอังคณา นิลไพจิตร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ นายคลิฟตอน คอร์เต้ ที่ปรึกษาด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) กลุ่มธนาคารโลก

14.00-15.00 น. “สิทธิและการคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศ” การอภิปรายร่างกฎหมายการมีส่วนร่วมของพลเรือน กลไกการร้องทุกข์/การให้ข้อมูลย้อนกลับ การคุ้มครองในที่ทำงาน และบทเรียนจากนานาชาติในการให้คุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

15.15-16.15 น.ข้อค้นพบที่สำคัญจากงานวิจัยบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศล่าสุด” นำเสนอผลการศึกษาในเรื่องการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย การตระหนักถึงเพศสภาพของกลุ่มคนข้ามเพศ การโดนล้อเลียนในโรงเรียน บทบาทของครอบครัว และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของเกย์อายุน้อย

16.15-17.15 น.เวทีครอบครัว: การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศและครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ” ร่วมรับฟังมุมมองชีวิตครอบครัวที่หลากหลาย ตั้งแต่คุณแม่ของเยาวชนข้ามเพศ ลูกสาวของเลสเบี้ยน และคุณแม่ที่เป็นคนข้ามเพศ

กิจกรรมและงานฉลอง IDAHOT 2017 (16.30-20.30 น. ด้านนอกหอศิลป์)

16.30-17.30 น. นิทรรรศการภาพถ่ายเรื่อง “Queerness” โดย ปิยะรัตน์ ปิยพงศ์วิวัฒน์ และ “ครอบครัวบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” โดย ปวุฒ (ตั้ม) บำรุงพุทธ พื้นที่กิจกรรม DIY “ครอบครัวสีรุ้ง” โดย กลุ่มโรงน้ำชา (TEA) และ บู๊ทข้อมูลจากผู้ร่วมจัดงานและพันธมิตร

17.30-18.15 น. การแสดงและดนตรี โดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

18.15-19.15 น. งานฉลอง IDAHOT เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดย พณฯ นางดอนิกา ปอตติ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมีคุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นายอูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน ในการนี้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจะกล่าวยื่นของเปลี่ยนแปลง “ร่างกฎหมายการมีส่วนร่วมของพลเรือน” ต่อตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรม

19.15-20.00 น. สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครอบครัวบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเรื่อง “เราเป็นครอบครัวสายรุ้ง: ภูมิใจและอยากให้ทุกคนรู้” กับบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคม ดำเนินการสนทนาโดยคุณไก่ มีสุข แจ้งมีสุข  พิธีกรช่อง 3

20.00-20.30 น. “เรื่องของฉัน: คำมั่นส่วนตัวที่จะสนับสนุน” แบ่งปันประสบการณ์ส่งนตัวจากเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศและครอบครัวของเขาจากทั่วประเทศไทยทั้งจากเชียงราย พัทยา และสุรินทร์ ร่วมกับนักการทูตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

20.30 น. ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะร่วมกันจุดเทียนเพื่อร่วมกันแสดงพลังถึง “วันพรุ่งนี้ที่สดใส” อันเป็นจุดมุ่งหมายที่ผู้ร่วมกิจกรรม IDAHOT 2017 ทุกคนได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำหรับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ  

กิจกรรมในงาน IDAHOT ทั้งหมดฟรี และเปิดให้ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน งานนี้มีบริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษตลอดงาน

มาร่วมกับเราและรับเสื้อยืดและร่ม IDAHOT เพื่อร่วมรณรงค์สิทธิให้แก่บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ

สถานที่

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ)

พันธมิตร

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ ภาคประชาสังคมของประเทศไทย และภาคเอกชนอีกกว่า 20 องค์กรร่วมกันจัดงานวัน IDAHOT ณ หอศิลป์ ดูรายชื่อคณะผู้จัดงานทั้งหมดได้ที่นี่

 ความเป็นมา

วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (The International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia หรือ IDAHOT) จัดขึ้นทุกวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีในกว่า 100 ประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อส่งเสริมสิทธิและต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ  งานนี้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยเหตุผลที่เลือกวันที่ 17 พฤษภาคมเป็นวันฉลองนั้น เพราะเป็นวันที่องค์การอนามัยโลกยกเลิกการจัดให้การรักร่วมเพศเดียวกันเป็นหนึ่งในอาการผิดปรกติทางจิตเป็นครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม