Back to All Events

ต้นไม้แห่งความหวังและความฝันของเยาวชน LGBTI

  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ลานหน้าหอศิลป์ Pathumwan Intersection (map)

แรงปรารถนาที่ฝังรากลึกในความหวังและความฝันของพวกเราทุกคน คือการที่จะได้เห็นสังคมที่ยอมรับชุมชน LGBTI มากขึ้นในอนาคต เราขอเชิญให้คุณมาร่วมส่งข้อความสนับสนุนและให้กำลังใจกับกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความหวังและความฝันของเยาวชน LGBTI” ซึ่งจะสื่อความหมายถึงอนาคตที่ทุกคนเคารพให้เกียรติกันและกัน โดยไม่สนใจอัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ วิถีทางเพศ ศาสนา ชนชั้น และอายุ โปรดถ่ายรูปใบไม้แห่งความหวังที่คุณทำขึ้น และโพสต์รูปออนไลน์เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังในใจคนอื่นๆ เกี่ยวกับความหวังที่จะเห็นสังคมที่เปิดรับและเท่าเทียม