Back to All Events

ความหลากหลายคือความสวยงาม: การรณรงค์สาธารณะผ่านสื่อศิลปะ

  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ลานหน้าหอศิลป์ (map)

ขอเชิญทุกคนผ่านมาร่วมแสดงตัวตนลงบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ เพื่อบอกกับโลกว่า ตัวตนในแบบของเราเป็นหนึ่งในความหลากหลาย และความหลากหลายของโลกนั้นมิได้เป็นความผิดปกติ แต่หากคือความสวยงาม
ผลงานที่ได้จะออกมาเป็นอย่างไร คุณจะเป็นหนึ่งในผู้สรรสร้าง หนึ่งในผู้แต่งแต้มประวัติศาสตร์ของการยอมรับความเป็นจริงว่า โลกไม่ได้มีเพียงแค่สองสี เฉกเช่นมนุษย์ไม่ได้มีเพียงแค่สองเพศ
พร้อมกันนี้ รับสมัครผู้เข้าร่วมคอร์สกระบวนการศิลปะ ที่จะเริ่มในเดือนมิย.-พย. ผลงานของผู้เข้าร่วมจะนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะ LBTI: ฉัน ตัวตน และสังคม

ข้อมูลติดต่อ: อีเมล์ tearongnamcha@gmail.com โทร 0814450163