ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานด้านแสงสีของเรา

ในช่วงวันที่ 12-19 พฤษภาคมนี้ ผนังด้านหน้าของอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะมีการฉายแสงไฟสีรุ้งที่สวยงดงามเพื่อเป็นการฉลองสัปดาห์แห่งกิจกรรมต่างๆ ของกิจกรรม IDAHOT ที่จะจัดขึ้นที่หอศิลป์แห่งนี้ เราขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายสำหรับเวลา ความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่หยิบยื่นให้ เพื่อการวางแผนและสร้างผลงานฉายไฟแสงสีดังกล่าว กิจกรรมนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายดังต่อไปนี้


บริษัทฟิลิปส์ ประเทศไทยให้ความเอื้อเฟื้อในการจัดหาอุปกรณ์ไฟ พร้อมทั้งนำเพื่อนร่วมงานอื่นๆ เข้าร่วมดำเนินงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฟิลิปส์ ประเทศไทย
 


ทีมของบริษัทไบโออาคิเทค ซึ่งเป็นสตูดิโอสถาปัตยกรรมการออกแบบแสงสว่างที่ให้ความสำคัญกับการจัดแสงไฟให้เกิดความยั่งยืนเชิงสภาพแวดล้อม เป็นผู้ดูแลทิศทางการออกแบบและการดำเนินงานโดยรวม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทไบโออาคิเทค


นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (SoA+D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ออกแบบและสร้างผลงานฉายไฟแสงสีดังกล่าว โดยมีอาจารย์ด้านการออกแบบไฟและทีมจากบริษัทไบโออาคิเทคเป็นผู้ควบคุมดูแล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SoA+D


สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท) ร่วมสนับสนุนโครงการ IDAHOT ในโอกาสฉลองปีสากลแห่งแสง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย


we-ef เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ไฟเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งแสง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ we-ef


2015 เป็น "ปีสากลแห่งแสง" และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแสงไฟ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีสากลแห่งแสง

 


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเอื้อเฟื้อให้ใช้ผนังด้านหน้าของอาคารสำหรับการฉายไฟแสงสี รวมทั้งลานหน้าอาคารห้องออดิทอเรียม และห้องประชุม สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ IDAHOT

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร