ผู้ร่วมงานหลายร้อยรวมตัวแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร องค์การสหประชาชาติ ตัวแทนจากสถานทูตต่างๆ ภาคประชาสังคม และศิลปิน ร่วมกับชุมชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย เนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับองค์การสหประชาชาติ ตัวแทนจากสถานทูตต่างๆ ภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน ศิลปินนักร้อง-นักแสดง และกลุ่มหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนข้ามเพศ คนรักสองเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ (LGBTI) ในการเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia หรือ IDAHOT) ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

ที่ลานด้านหน้าของหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งมีการฉายแสงไฟสีรุ้งชุด “เราคือสายรุ้ง” องค์กรและตัวแทนหลากหลายกลุ่มมารวมตัวกันเพื่อ “ลุกขึ้น พูดออกไป เป็นกำลังใจให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการรณรงค์วัน IDAHOT ในประเทศไทยในปีนี้ 

Bangkok Deputy Governor Pusadee Tamthai 

ในช่วงการกล่าวเปิดพิธี ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการเฉลิมฉลองวัน IDAHOT สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครในการเป็นเมืองแห่งความหลากหลาย และถึงแม้จะมีผู้มีส่วนร่วมมากมาย รวมถึงผู้ที่มาร่วมพิธีการ จะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ ความสำเร็จก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืน 

“ความหลากหลายทางเพศยังคงเป็นต้นเหตุของการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ความเข้าใจและการยอมรับความหลากหลายจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เฉพาะในชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิทธิ และความเป็นอยู่โดยรวม ของคนในกรุงเทพฯ ทุกคน รวมถึงเยาวชนและนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญ” ดร. ผุสดีกล่าว 

ในฐานะตัวแทนขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย นายควาง-โจ คิม ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติตระหนักถึงความก้าวหน้าที่สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในการส่งเสริมสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางกับชุมชนและองค์กรต่างๆ อย่างไรก็ดี นายคิมได้กล่าวด้วยว่ายังมี LGBTI ไทยอีกจำนวนมากที่ “เผชิญการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และแม้แต่ความรุนแรง ทั้งในโรงเรียน สถานสาธารณสุข ชุมชน และครอบครัว” 

“ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามร่วมกันของรัฐบาลและภาคประชาสังคม และด้วยการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ทั้งที่อยู่กับเราในคืนนี้และที่ส่งกำลังใจมาร่วมงาน ผมเชื่อมั่นว่าเราจะได้เห็นหลักการความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติกลายเป็นจริงขึ้นมาสำหรับชาว LGBTI ในประเทศไทย องค์การสหประชาชาติจะยืนเคียงข้างคนไทยเพื่อต่อต้านความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะเป็นของทุกคน โดยไม่สนใจประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ หรือวิถีทางเพศ” นายคิมกล่าว 

คุณเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่แผนงานป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ และนักรณรงค์สิทธิคนข้ามเพศในประเทศไทย กล่าวว่าการเฉลิมฉลองงาน IDAHOT และกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนถึงวันงาน ได้เปิดพื้นที่ให้กับชุมชน LGBTI มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับคนทั่วไปในสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน 

“ในฐานะตัวแทนของชุมชน LGBTI ไทย ดิฉันขอกล่าวชื่นชมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และเพื่อนๆ จากองค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน วันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวัน IDAHOT นับเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยืนยันความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติ” คุณเปรมปรีดากล่าว 

นอกจากนี้ ยังมีนักรณรงค์ LGBTI รุ่นเยาว์ขึ้นร่วมสื่อสารความในใจบนเวทีอีก 4 คน โดยแต่ละคนอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวในการเรียกร้องให้มีความเท่าเทียมและความเข้าใจระหว่างกลุ่ม LGBTI และกลุ่มคนรักต่างเพศ บางส่วนของข้อความดังกล่าวได้แก่ 

“ไม่ว่าคุณจะเรียกเราว่าเกย์ กะเทย ทอม ดี้ หรือเพศที่สาม และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นว่าเราแตกต่าง แต่เราก็คือมนุษย์คนหนึ่งในสังคมเช่นกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคน สิทธิที่เราจะดำเนินชีวิตในแบบที่เราเลือก อย่างที่คนทุกคนควรที่จะเลือกได้”

 "เพศไหนไม่สำคัญ ขอแค่คุณเป็นมนุษย์ คุณก็ช่วยหยุดการกลั่นแกล้ง ยุติความรุนแรง เกลียดกลัว ต่อคนหลากหลายทางเพศได้" 

"ความเกลียดและความกลัวในความแตกต่างของพวกเราไม่อาจสร้างสรรค์สิ่งใดให้กับสังคมเราได้ มากไปกว่าการเหยียดหยามและความแตกแยก แต่ความเข้าใจในความแตกต่างต่างหากที่จะทำให้สังคมโลกของเรา ล้วนมีแต่ความรัก ความเข้าใจกัน สร้างสรรค์ให้เกิดสังคมอุดมคติที่ทุกเพศมีสิทธิที่จะรักได้อย่างเท่าเทียม" 

นอกจากนี้ ผู้ที่มาร่วมงานยังรวมถึงตัวแทนจากสถานทูตแคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา และตัวแทนจากองค์กรที่สนับสนุนการฉายแสงไฟสีรุ้งบนอาคารหอศิลป์ ซึ่งได้แก่ ฟิลิปส์ ไลท์ติ้ง อะคาเดมี ประเทศไทย บริษัท ไบโออาคิเทค จำกัด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

คุณมีสุข แจ้งมีสุข พิธีกรโทรทัศน์ชื่อดัง เป็นผู้ดำเนินรายการในพิธีการเฉลิมฉลอง ซึ่งเริ่มต้นด้วยการบรรเลงเปียโนเพลง Imagine ของจอห์น เลนนอน โดยคุณเรมีย์ นามเทพ นักเปียโนซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศ และการแสดงที่น่าตื่นเต้นของ Rainbow All Bow Cheerleading Team จากนั้นมีการแสดงจาก Mimosa และบอลล่า-จูโน่ คู่หูจากเวทีการประกวดร้องเพลง The Voice  

พิธีการเฉลิมฉลอง IDAHOT จัดขึ้นในระหว่างสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยกิจกรรม ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น LGBTI ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงดนตรีและละคร การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฉายหนัง และอื่นๆ

ที่มาของงาน

IDAHOT: International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia หรือวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี โดยมีการฉลองวันดังกล่าวกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นการสนับสนุนสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและการขจัดการเลือกปฏิบัติ วันนี้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อปี 2547 โดยเลือกเอาวันที่ 17 พฤษภาคมเนื่องจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้รักเพศเดียวกันไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตในวันดังกล่าวเมื่อปี 2533 จุดเน้นของการรณรงค์ IDAHOT 2015 คือเยาวชนในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

เราคือสายรุ้ง: หัวใจสำคัญของการจัดงาน IDAHOT Thailand ในปีนี้คือความมุ่งมั่นที่จะขยายวงสนทนาจากกลุ่มคนที่ทำงานรณรงค์ไปสู่ชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิทธิของ LGBTI ก็คือสิทธิมนุษยชนนั่นเอง และการละเมิดสิทธิดังกล่าวมีผลลบกับทุกคน กิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและการรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดียภายใต้แคมเปญ #WeAreRainbow จะเน้นที่การให้ความรู้และการให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนช่วยกันส่งเสริมสิทธิเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ในวัน IDAHOT แต่ทุกๆ วัน 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงค์ IDAHOT Thailand ปีนี้ http://www.idahotthailand.org/

เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ที่ชุมชน LGBTI ในประเทศไทยต้องเผชิญ http://www.idahotthailand.org/facts-sheet/

สำหรับข้อมูลสื่อมวลชน: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนงานป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา อีเมล์ p.pramoj@unesco.org