เพื่อนร่วมสร้างกิจกรรมของเรา

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมสร้างกิจกรรมของเราทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนงาน IDAHOT 2015 ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาทุน ประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมเนื้อหาหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรเหล่านี้ กรุณาคลิกที่โลโก้ด้านล่าง