Back to All Events

ข้อเท็จจริงที่ควรรู้

  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ลานหน้าหอศิลป์ Pathumwan Intersection (map)

เกมตอบคำถาม “ข้อเท็จจริงที่ควรรู้: การกีดกันชุมชน LGBTI ในประเทศไทย”

เรียนรู้ข้อเท็จจริง ทดสอบความรู้ และมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการกีดกันชุมชน LGBTI ในประเทศไทย ด้วยการเล่นเกมหมุนวงล้อตอบคำถามที่จัดโดย UNertia ซึ่งเป็นโครงการและแคมเปญขององค์การยูเนสโกที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน พร้อมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมและความเท่าเทียมโดยการร่วมทำภาพปะติดกับโครงการ