Back to All Events

การแสดงเดี่ยวเปียโน โดย เรมีย์ นามเทพ

  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ลานหน้าหอศิลป์ Pathumwan Intersection (map)

การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย เรมีย์ นามเทพ: เรมีย์เป็นสมาชิกของชุมชนคนข้ามเพศ นักเปียโนผู้ชนะรางวัลมามากมาย และปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ของมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

เรมีย์ นามเทพ เกิดที่เชียงใหม่ในปี 2523 และเริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่อายุเพียง 4 ปี เธอได้รับรางวัลหลายครั้งจากการประกวดเปียโน ณัฐ ยนตรรักษ์ และการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่ออายุ 16 ปี เรมีย์สอบผ่าน ATCL จาก Trinity College of Music ด้วยคะแนนสูงสุด ปัจจุบันเรมีย์เป็นครูสอนเปียโนที่เป็นที่รักของลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยพายัพ โดยได้รับประกาศนียบัตร Trinity College of London Best Teacher Certificate นอกจากการสอนแล้ว เธอยังแสดงเปียโนในงานคอนเสิร์ตต่างๆ ด้วย