เมืองไทยเป็นสวรรค์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างที่เชื่อกันจริงหรือ?

แม้การที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเปิดกว้างและยอมรับสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศจะไม่ผิดความจริงไปมากนัก แต่ในอีกด้านหนึ่งคนไทยกลุ่มนี้ที่มีจำนวนหลายล้านคนยังถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมโดยที่สังคมมองข้าม

Read More

ผู้ร่วมงานหลายร้อยรวมตัวแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมงานหลายร้อยรวมตัวแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

Read More

กรุงเทพมหานคร ศิลปินดารา ภาคประชาสังคม และองค์กรอีกมากมาย ร่วมมือกันเฉลิมฉลอง "วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ" (IDAHOT)

ทั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และศิลปินดังจาก The Voice ต่างร่วมสนับสนุนสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในพิธีการเฉลิมฉลองที่มีสีสันและน่าตื่นเต้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Read More

แถลงการณ์จากองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย เกี่ยวกับวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) ปี 2015

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (17 พฤษภาคม) ปี 2015 องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ตระหนักดีถึงความก้าวหน้าที่สาคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ (LGBTI)

Read More

อย่าพลาดร่วมงาน #IDAHOT 2015 กับเพื่อนๆ #LGBTI ตลอด 7 วัน และกว่า 20 กิจกรรมที่เราจัด

อย่าลืมมาร่วมงานกับเพื่อนๆ LGBTI ตลอด 7 วัน และกว่า 20 กิจกรรมที่เราจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เช่น คอนเสิร์ต การแสดงต่างๆ และเวิร์คชอปที่น่าสนใจ

Read More

“เราคือสายรุ้ง”: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะสว่างไสวด้วยสัปดาห์แห่งกิจกรรมวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT)

สายรุ้งจะทอดผ่านหอศิลป์เพื่อเฉลิมฉลองวัน IDAHOT ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม โดยเป็นหนึ่งในขบวนกิจกรรมที่จะส่งเสริมสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

Read More